Nezávislí pro Hradec - logo

PhDr. Jitka Čechová

4
Ředitelka vzdělávacího a kulturního centra Jindřichův Hradec

Filosofickou fakultu University Karlovy v Praze jsem ukončila v roce 1984, od té doby pracuji v oblasti kultury a školství. Po absolvování školy jsem pracovala ve zdejší Okresní knihovně a na Okresním kulturním středisku, od roku 1991 na odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu J. Hradec. V roce 1999 jsem nastoupila na Školský úřad jako ředitelka, po jeho zrušení jsem se vrátila na odbor školství, mládeže a tělovýchovy a pracovala jsem jako jeho vedoucí dalších 17 let. Od podzimu 2019 pracuji jako ředitelka Vzdělávacího a kulturního centra J. Hradec, p. o. Nově vzniklá organizace vznikla sloučením Muzea fotografie a moderních obrazových médií, Domu gobelínů, kulturních tradic a řemesel a Hvězdárny a planetária prof. Františka Nušla. Za dobu své praxe jsem získala i pedagogické zkušenosti na SOŠ v J. Hradci, kde jsem působila jako externí pedagog. Své znalosti a zkušenosti bych ráda uplatnila v oblastech, ve kterých jsem působila celý svůj profesní život, tedy ve školství a v kultuře, zejména při realizaci koncepce regionální školské politiky.

© 2024 www.nezavisliprohradec.cz
Informace o zpracování osobních údajů