Nezávislí pro Hradec - logo

Naši lidé

Naši kandidáti

1
Ing. Stanislav Mrvka
2
Ing. Bohumil Komínek
3
PhDr. Jana Burianová
4
PhDr. Jitka Čechová
5
Ludmila Kubánková
6
Mgr. Bc. Milan Synek
7
Petr Spatzierer
8
Bc. Milan Urbanec
9
Ing. Karel Přibyl
10
Lubomír Beran
11
Ing. Přemysl Tuček Ph.D.
12
Jan Tomanec
13
Květa Šteflíčková
14
Soňa Tomancová
15
Luboš Písař
16
Ing. Vladimír Pecka
17
MUDr. Stanislav Mrvka
18
Ing. Ivan Nápravník
19
Matyáš Dvořák
20
Zdeňka Hanzalová
21
Vladimír Pavlík
22
Bc. Karel Zábrodský
23
Jiří Süssenbeck
24
Jaroslava Svobodová
25
Mgr. Jana Kvitská
26
Zdeněk Bušta
27
Ing. Dominika Tučková

Naši zastupitelé

  • PhDr. Jana Burianová
  • Ing. Bohumil Komínek
  • Ing. Stanislav Mrvka
  • Petr Spatzierer
  • Mgr. Bc. Milan Synek
  • Bc. Milan Urbanec
  • Radim Kvitský

Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo města povinně ze zákona zřizuje finanční a kontrolní výbor. Vedle něj se
rozhodlo zřídit také další dva výbory pro územní plán a pro rozvoj města. V každém z výborů
má NPH svého zástupce.


Finanční výbor:  PhDr. Jana Burianová
Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.

Kontrolní výbor:  Mgr. Bc. Milan Synek
Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města, dodržování právních
předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.

Výbor pro územní plán:  Ing. Bohumil Komínek

Výbor pro rozvoj města:  Ing. Bohumil Komínek, Jaroslav Beran

Komise rady města

Rada města si zřizuje poradní orgány – komise, které připravují podklady a doporučení pro
rozhodování radních. Komise probírají nejdůležitější otázky v dané oblasti, doporučují
přidělení jednotlivých dotací či a přicházejí s vlastními návrhy. Každá komise má členy
nominované ze všech politických stran. Za NPH je v každé komisi nominován jeden člen. 

Dopravní komise: Petr Spatzierer

Komise pro posouzení účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek veřejných
zakázek: Ing. Bohumil Komínek

Sportovní komise: Radim Kvitský

Komise životního prostředí: Bc. Milan Urbanec

Termíny jednání komisí a zápisy z nich najdete na webových stránkách města Jindřichův
Hradec ( www.jh.cz). Neváhejte se s podněty a dotazy na kteréhokoliv člena naší komise
obrátit. Jsme v tom společně!

© 2024 www.nezavisliprohradec.cz
Informace o zpracování osobních údajů