Nezávislí pro Hradec - logo

Volební program

Pro komunální volby 23. a 24. 9. 2022

Vážení spoluobčané,

volby do Zastupitelstva města Jindřichův Hradec rozhodnou, zda máte Vy, naši spoluobčané
zájem, abychom pokračovali v nastoupené cestě, která byla přerušena zákulisními dohodami
současných koaličních stran. Rozvoj města se zastavil a ušetřené finanční prostředky se
nesmyslně utrácejí.

Máme zkušenosti a chuť pracovat. Ukázali jsme, že sliby dokážeme splnit.

Neslibujeme nesplnitelné.

Držíme nastoupený směr

Co jsme splnili a podpořili v tomto volebním období:

 • nová parkovací místa na sídlišti Vajgar  - Řečička a celková rekonstrukce ulice
 • zřízení kruhového objezdu I/34 a Vídeňské ulice s napojením Penny marketu a obchodně zábavního centra. 
 • Vybudování nového obchodního centra Penny Market
 • Rekonstrukce hvězdárny a vybudování planetária pro širokou veřejnost.
 • Realizace záchranných prací v pivovaru – záchrana kulturní památky
 • Rozšíření kapacity MŠ na Hvězdárně
 • Dokončili jsme výstavbu kanalizace v další místní části - Děbolín
 • Výstavbu workoutových hřišť pro mládež a seniory.
 • Výstavbu spolkového domu v místní části  Horní Žďár 
 • Optimalizaci využití energie pomocí „chytrého“ pouličního osvětlení 
 • Zavedení domácí hospicové péče a paliativní péče .
 • Rozšíření terénních prací v protidrogové činnosti
 • Rozšíření kamerového systému ke zvýšení bezpečnosti obyvatel.
 • Pořízení bezpečného osvětlení na přechodech
 • Výměna dlažby v bazénu pro zlepšení bezpečnosti návštěvníků.
 • Předávání informací obyvatelům města prostřednictvím moderních technologií – mobilního rozhlasu
 • Budování bezpečnostních pruhů pro cyklisty.
 • Zpracování mapy přístupnosti budov a veřejných prostor – „Město bez bariér,“ a bariéry odstraňovat.

Co jsme připravili:

 • Vybudování parkovacího domu v objektu Švecových kolejí
 • Podpora zachování a rozvoje úzkokolejky.
 • Výstavba chodníku podél páteřní komunikace v Radouňce a Dolní Radouni.
 • Kompletní rekonstrukce Václavské ulice
 • vznik centra mobility a přestupního terminálu v prostorách železniční stanice
 • Podporu výstavby nových nájemních bytů a budování vlastních bytových domů.
 • Průmyslovou a Obchodní Zónu Hvězdárna

Nadále je naším hlavním cílem většinový zájem obyvatel. Udržet životní náklady, rozvoj
infrastruktury, bezpečnost a všestranný rozkvět města je to, co nás zajímá.

Co uděláme?

1. Doprava – Jak budeme parkovat a jezdit?

 • Výstavba dalších parkovacích míst včetně parkovacích domů je řešením aktuálních
  problémů
 • Provoz MHD podle potřeb obyvatel města i místních částí pomůže i přetížené dopravě
  ve městě
 • Nové cyklostezky Dolní Skrýchov – Zbuzany, Zbuzany – Pražský most, Mlýnská
  ulice – Lišný dvůr, Jakubský vrch – Matná, Hvězdárna – hřbitov – Dolní Pěna.
 • Udržet a zlepšit dopravní spojení Jindřichova Hradce do Českých Budějovic, Tábora
  a Prahy. Pomůže to lidem zaměstnaným mi město a nebudou se stěhovat pryč.
 • Podporovat elektro mobilitu ve městě – zhotovit dobíjecí stanoviště pro elektrokola
  v centru města a elektromobily na přilehlých parkovištích.
 • Prosadit rozšíření a zachování integrované dopravy hlavně pro místní části města.
 • Rozšířit naváděcí systém pro parkování a nabídnout přehled o volných parkovacích
  místech.

2. Investice - Jak město poroste do krásy a kde budou občané bydlet ?

 • Výstavbu nájemních bytů – Nežárka, bývalá Dukelská kasárna, Zbuzany
 • Aktivní podpora výstavbu bytů podnikateli a individuální výstavby
 • Zahájit prodej pozemků vhodných k individuální výstavbě
 • Vybudovat multifunkční sportovní areál v prostoru Tyršova stadionu.
 • Upravit Jindrovu naučnou stezku od Slavíkova lesa po Denisovu ulici okolo rybníka Vajgar.
 • Vybudovat parkoviště pro obytná vozidla s kompletním technickým zázemím
 • Vybudovat v bazénu nové sauny
 • Vybudovat odpočinkový prostor podél nábřeží Ladislava Stehny.
 • Pokračovat v kompletních rekonstrukcích vybraných ulic

3. Rozvoj města – Pro rozvoj města je nutné mít nejen myšlenky, ale dokázat je uskutečnit

 • Podporovat vznik nových investic do výroby a obchodu. Snížit počty vyjíždějících za prací mimo město a vytvořit podmínky pro vznik nových pracovních míst
 • Udržet životní náklady našich obyvatel – vodné, stočné, poplatek za komunální odpad, daň z nemovitostí na únosné úrovni
 • Prostřednictvím konceptu Smart City („chytré město“) využít digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života v Jindřichově Hradci. 
 • Přepracovat schválený Strategický plán rozvoje města na využitelný dokument k dalšímu plánování rozvoje
 • Zahájit projektování a práce na využití objektu městského pivovaru
 • Připravit projekt bezbariérového městského úřadu v jedné budově.

4. Kultura a cestovní ruch – Nejen prací živ je člověk

 • Založit nové společenské a festivalové tradice.
 • Vybudovat přírodní amfiteátr
 • Vyřešit stav městského divadla a kina 
 • Podporovat činnost neziskových organizací, které ve městě v kulturně-společenské oblasti působí.
 • Označit další naučné a turistické stezky městem 
 • Aktivně podporovat cestovní ruch se zaměřením na domácí i zahraniční klientelu
 • Zvýšit počet kulturních akcí pro mladé a seniory
Líbí se vám náš program a chcete nás podpořit?
Napište nám!

5. Školství a sport – Zdravé a chytré děti jsou naší lepší budoucností

 • Rozšířit počet odborných učeben a sportovních zařízení na našich ZŠ. 
 • Rozšiřovat podporu sportu zejména s důrazem na mládežnické organizace
 • Zrekonstruovat a vybudovat víceúčelová hřiště u 4., 5. a 6. ZŠ.
 • Opravit šatny ve sportovní hale a přistavět nové pro zvětšení kapacity.
 • Podle zpracované koncepce rozvoje sportovních zařízení pokračovat v jejich realizaci
 • Trvalá podporu středoškolskému vzdělávání, prohlubování spolupráce se středními školami
 • Prohloubit spolupráci s Fakultou VŠE v Jindřichově Hradci a s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích
 • Podporovat celoživotní vzdělávání občanů města

6. Životní prostředí – Předáme našim následovníkům zdravé a čisté životní prostředí

 • Zvýšit podíl tříděného odpadu a trvale snižovat náklady. .
 • Vybudovat nová místa pro shromažďování odpadů (prostory pro kontejnery a popelnice) na sídlištích Vajgar, Hvězdárna a U Nádraží.
 • Vysázet novou izolační zeleň okolo silnic a okrasnou zeleň na sídlištích. 
 • Pokračovat v úpravách rekonstrukcích rybníků a vodních nádrží

7. Sociální péče, zdravotnictví a rodinná politika – Postarat se o potřebné je obrazem kulturní společnosti

 • Vybudovat nové startovací byty pro mladé rodiny.
 • Podporovat mezigenerační soužití
 • Podporovat sociální bydlení .
 • Rozšířit preventivní aktivity pro seniory
 • Napomáhat zkvalitnění dostupnosti a rozvoje zdravotní péče
 • Trvale spolupracovat s Nemocnicí a.podporovat rozšíření paliativní péče

8. Bezpečnost – Pocit bezpečí tvoří harmonickou rodinu i společnost

 • Zvýšit bezpečnost obyvatel ve městě a v místních částech
 • Pokračovat v rozšiřování kamerového systému
 • Zavést místa měření rychlosti provozu.
 • Dobrovolní hasiči jsou nedílnou součástí města a tak je budeme trvale podporovat
 • Zvýšit zabezpečení základních a mateřských škol podle závěrů bezpečnostních auditů
 • Rozšířit počty veřejných budov připojených na pult centrální ochrany
© 2024 www.nezavisliprohradec.cz
Informace o zpracování osobních údajů