Nezávislí pro Hradec - logo

Mgr. Jana Kvitská

25
Učitelka

Narozena v roce 1980 v jihočeských Strakonicích. Vystudovala jsem JU PF v Českých Budějovicích, obor učitelství pro 1.st. ZŠ a později jako druhou aprobaci učitelství HV pro 2.st. ZŠ. Po studiu jsem působila 12 let na ZŠ a ZUŠ Zliv u Českých Budějovic, kde jsem veškerý svůj čas věnovala práci s dětmi a vedení dětského pěveckého sboru, který dosahoval předních příček, často i hlavních cen v celostátních soutěžích.

Od roku 2010 žiji v Jindřichově Hradci. Po ukončení rodičovské dovolené jsem se vrátila zpět ke své profesi. Nyní působím již šestým rokem jako učitelka 1.st. v ZŠ Chlumu u Třeboně. Celý život se aktivně věnuji práci s dětmi, zpěvu a hře na klavír!

"Ve své práci preferuji a pokouším se vytvořit přátelský kolektiv dětí, které se snažím systematicky vést ke zvládnutí požadovaného učiva často i jinou, než ryze frontální formou. Jako nedílnou součástí své práce vnímám i mimoškolní aktivity se "svými" dětmi, kdy cítím jako důležité, aby děti poznaly svou učitelku v jiném světle, než se s ní běžně setkávají ve škole. Cílem mého snažení je, aby se mezi dětmi vyskytovalo co nejméně vztahových a kázeňských problémů a aby pokud možno bez problémů prospívaly na 2.st. ZŠ.

Mým životním krédem je: "Neříkej, že nemůžeš, když nechceš! Přijde doba, kdy  změnu budeš chtít, ale už nebudeš moci!" (J.Werich)

© 2024 www.nezavisliprohradec.cz
Informace o zpracování osobních údajů