Nezávislí pro Hradec - logo

Lubomír Beran

10
Bezpečnostní manažér Nemocnice J. Hradec

Narodil jsem se v roce 1969 v Jindřichově Hradci. Zde jsem také vychodil základní školu. Střední odborné učiliště i střední školu jsem studoval mimo Hradec, ale vždy jsem se vrátil do našeho města, které považuji za svůj domov.  Nebylo tomu jinak ani po ukončení vojenské základní služby, kdy jsem nastoupil do služebního poměru jako profesionální hasič. Službu jsem vykonával 28 let na stanici zde v Jindřichově Hradci. V dnešní době jsem zaměstnán ve zdejší Nemocnici jako bezpečnostní manager. U hasičů jsem se naučil pomáhat lidem, a tak v této práci pokračuji jako dobrovolný hasič. Všechen svůj volný čas věnuji práci v jednotce dobrovolných hasičů jako její velitel a získané zkušenosti tak mohu předávat dalším kolegům, kteří chtějí městu a jeho obyvatelům pomáhat.

© 2024 www.nezavisliprohradec.cz
Informace o zpracování osobních údajů