Nezávislí pro Hradec - logo

Ing. Bohumil Komínek

2
Zastupitel města Jindřichův Hradec, podnikatel

Narodil jsem se 12. prosince 1972 v Jindřichově Hradci. Celý svůj život žiji v našem krásném městě. Od svého mládí jsem se věnoval veřejným aktivitám. Mám čtyři děti. Po vystudování 2. Základní školy Janderova v Jindřichově Hradci jsem absolvoval Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci a pak Vysokou školu – Fakulta strojní na Českém vysokém učení technickém v Praze a Masarykův ústav Vyšších studií v Praze.  Od roku 1996 do 2004 jsem působil ve vedoucí funkci obchodního a ekonomického oddělení a současně zástupce ředitele ve firmě ALMA Nová Bystřice, a.s. v Nové Bystřici. Od srpna 2004 do října 2010 jsem působil na postu firemního poradce pro podniky v bance Česká spořitelna, a.s. V listopadu 2010 jsem byl zvolen do funkce 1. místostarosty města Jindřichův Hradec, kterou jsem vykonával dvě volební období a po komunálních volbách v roce 2018 jsem zůstal uvolněným radním ve městě Jindřichův Hradec, kde jsem měl převážně na starosti rozvoj, investice a dopravu našeho města. Dlouhodobě jsem působil ve školských radách, jak základních škol, tak i na středních školách. Zde jsem se snažil o rozvoj našich škol a podpory vzdělávání našich dětí. V současné době jsem členem zastupitelstva města Jindřichův Hradec a dále vykonávám veřejné funkce v dalších společnostech (předseda představenstva Sdružení měst a obcí Bukovská voda, člen představenstva Jihočeského vodárenského svazu, předseda správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky a další). Ve vodárenských společnostech se snažím již více jak 12 let svým působením držet rozumnou cenu a co nejlepší kvalitu vodného pro všechny členské obce v Jihočeském kraji. Několik let jsem také působil jako člen představenstva ve společnosti Jihočeská Silva Nortica (česká část Euroregionu Silva Nortica), kde jsem se snažil získávat finanční prostředky, které pak byly poskytovány jihočeským obcím v rámci dotace na možnou příhraniční spolupráci. Dvě volební období jsem také působil v dopravním výboru kraje, kde jsem převážně prosazoval dobrou dopravní obslužnost našeho regionu Jindřichohradecka, ať již v oblasti opravy silnic, tak i v zajištění silničního i železničního spojeni našeho města s okolím.

Další aktivity:

- aktivně se věnuji hudbě (hraji v Jindřichohradeckém symfonickém orchestru, který jsem v roce 1998 zakládal, kapely Pod Drnem, Ukrutanka, Bez Záruky a další )

- zabývám se historií a udržování starých zvyků. Již více jak 22 let působím na postu místorychtáře Vlastenecko - národopisného spolu Baráčníků Kunifer v Jindřichově Hradci - jsem členem dalších zájmových a společenských organizací, které v našem městě působí

© 2024 www.nezavisliprohradec.cz
Informace o zpracování osobních údajů