Nezávislí pro Hradec - logo

Bc. Milan Urbanec

8
Zastupitel města

Jako občan Jindřichova Hradce po 4 letém působení v komunální politice musím

konstatovat, že mnoho smysluplných a rozpracovaných projektů, nápadů a vizí

bylo pozastaveno, odloženo a nezrealizováno.

Pojďme společně toto město oživit pro turismus, zlepšit infrastrukturu,

Přilákat investory, soukromé podnikatele, obchodníky a udržet mladé rodiny v tomto městě.

Chceme dokončit práci, která bude přínosem pro nás pro všechny.

Pryč se sliby a přetvářkou a skutečnou prací pojďme zvelebit naše město.

© 2024 www.nezavisliprohradec.cz
Informace o zpracování osobních údajů