Nezávislí pro Hradec - logo

Zasedání posledního zastupitelstva

31.9.2022 proběhlo poslední zasedání zastupitelstva tohoto volebního období.. Nechci hodnotit jeho průběh, ani rozebírat jednotlivé body. Chtěl bych si položit otázku, jaký toto zastupitelstvo zanechalo v lidech celkový dojem a jak jim utkví v paměti. V takovéto oblasti bych si nedovolil pronášet jen sám za se nějaké kategorické soudy a tak jsem oslovil asi 20 náhodně vybraných obyvatel v centru města. Ptal jsem se na poslední dva a půl roku, kdy město řídila současná koalice. Většina oslovených ani nedokázala vyjmenovat úplné složení vedení města a složení Rady už ani náhodou.

Co se týká odpovědí na oblast rozvoje města v investicích, tak podle většiny odpovědí byly plněny z 90 % akce, které připravilo minulé vedení města. Příprava nových investic téměř úplně spočívala ve zpracování studií, bez následných projektů. To bude asi největší oříšek pro nové vedení města, neboť nebude mít v ruce rozvojové projekty. Minimálně rok se tím zdrží další aktivity.

Co se týká hospodaření, tak plánované finanční prostředky nebyly vyčerpány hlavně proto, že nebyly realizovány plánované akce. Abych byl poctivý, tak musím uznat, že jeden rok to hodně zkomplikoval Covid, ale v investicích minimálně.

Dále se objevoval názor, že podle zásady, když nic neděláš, tak nic nezkazíš a jsi pochválen. Takto proběhla většina hodnocené doby. Podle výsledků miniankety, tato  druhá část volebního období ve vzpomínkách obyvatel tedy asi nezůstane.

Přesto bych chtěl poděkovat všem zastupitelům, že se rozhodli vzít na sebe mnohdy nelehkou odpovědnost. Poděkování patří i těm, kteří za celé volební období ani jednou k projednávané tématice nevystoupili a svou účast projevovali jen hlasováním.

© 2024 www.nezavisliprohradec.cz
Informace o zpracování osobních údajů