Nezávislí pro Hradec - logo

31.9.2022 proběhlo poslední zasedání zastupitelstva tohoto volebního období.. Nechci hodnotit jeho průběh, ani rozebírat jednotlivé body. Chtěl bych si položit otázku, jaký toto zastupitelstvo zanechalo v lidech celkový dojem a jak jim utkví v paměti. V takovéto oblasti bych si nedovolil pronášet jen sám za se nějaké kategorické soudy a tak jsem oslovil asi 20 náhodně vybraných obyvatel v centru města. Ptal jsem se na poslední dva a půl roku, kdy město řídila současná koalice. Většina oslovených ani nedokázala vyjmenovat úplné složení vedení města a složení Rady už ani náhodou.

Co se týká odpovědí na oblast rozvoje města v investicích, tak podle většiny odpovědí byly plněny z 90 % akce, které připravilo minulé vedení města. Příprava nových investic téměř úplně spočívala ve zpracování studií, bez následných projektů. To bude asi největší oříšek pro nové vedení města, neboť nebude mít v ruce rozvojové projekty. Minimálně rok se tím zdrží další aktivity.

Co se týká hospodaření, tak plánované finanční prostředky nebyly vyčerpány hlavně proto, že nebyly realizovány plánované akce. Abych byl poctivý, tak musím uznat, že jeden rok to hodně zkomplikoval Covid, ale v investicích minimálně.

Dále se objevoval názor, že podle zásady, když nic neděláš, tak nic nezkazíš a jsi pochválen. Takto proběhla většina hodnocené doby. Podle výsledků miniankety, tato  druhá část volebního období ve vzpomínkách obyvatel tedy asi nezůstane.

Přesto bych chtěl poděkovat všem zastupitelům, že se rozhodli vzít na sebe mnohdy nelehkou odpovědnost. Poděkování patří i těm, kteří za celé volební období ani jednou k projednávané tématice nevystoupili a svou účast projevovali jen hlasováním.

Co nejvíce pomůže životnímu prostředí?

Životní prostředí je jedna z oblastí, které mají téměř všechny strany a hnutí kandidující v komunálních volbách jako mantru, kterou se zaštiťují. Ten zasází stovku stromů, ten kytičky, ale nikomu se moc nechce řešit problematiku kanalizace v místních částech. Je to nepopulární, protože to není vidět a spolkne to velké množství finančních prostředků.

My jsme naopak přesvědčení, že to je naprosto zásadní záležitost a že vybudování kanalizace životní prostředí ovlivňuje nejen v Jindřichově Hradci, ale i části Jihočeského kraje. I když je to nepopulární, tak jsme v minulosti splnili svoje sliby v Radouňce, Buku a Děbolíně. Začali jsme připravovat Políkno a Horní Žďár. Ani na Matnou nemíníme zapomenout. Bohužel za poslední dobu příprava mnoho nepokročila. To chceme napravit. Nebojíme se takového úkolu. Máme s tím dostatečné zkušenosti a odvahu, poprat se i s nepopulárními kroky, pokud jsou ve prospěch nás všech.

Budeme děti ve školách učit ve svetru?

Komunitní energetika

Při rychle zvyšujících se cenách energií nastávají problémy nejen pro obyvatele, ale i pro města a obce. Financování veřejných budov v majetku města, provozů a zařízení může být pro rozpočet města velkým problémem a nedovedu si představit, že budeme ve školách a školkách snižovat teplotu vytápění a učit děti v kabátech a ve svetru.

Vím, že města moc možností situaci zásadně ovlivnit nemají, ale je nutné využít alespoň  to málo, co je k dispozici. Ministerstva připravují programy, kde bude velmi silně podporována problematika komunitní energetiky. Ale tak jako vždy jsou zdroje limitované a ten kdo zaspí, nebude mít nic. Prvním krokem je vytvoření energetického managementu, kde jsou dotace až 90% platu a na další kroky se urychleně připravují programy a finance. První vlna žádostí je do konce měsíce srpna a bohužel město Jindřichův Hradec zatím patří mezi ty, co spí.

I když tento bod nemáme jako samostatnou položku v programu, tak připravuje soubor opatření, abychom neměli tzv. uhelné prázdniny, která ti starší pamatují ze šedesátých let. Je třeba věci začít řešit a my víme jak na to.

Město Jindřichův Hradec nedopadlo v hodnocení měst za rok 2021 příliš dobře. Ve srovnávacím výzkumu „Město pro byznys“ týdeníku Ekonom skončilo v Jihočeském kraji ze všech 17 měst s rozšířenou působností na 14. místě.

Jedná se o sestup v hodnocení měst z pohledu podpory malého a středního podnikání, neboť mezi roky 2014 až 2019 bylo město hodnoceno na stupních vítězů. Ano, jedná se jenom o „anketu“ (tedy vznosně „srovnávací výzkum“) a hodnocení některých kritérií nemusí být vzhledem k jejich započítávání do celkových výsledků příliš objektivní. Ale přece jenom..., nevypovídá o čemsi tento sestup?

Bývalo docela potěšitelné si přečíst třeba na jaře 2017, že: „Nejlepší místo pro podnikání v jižních Čechách? Jindřichův Hradec obhájil svou dominantní pozici! Ve čtvrtek 6. dubna 2017 byl Jindřichův Hradec již podruhé za sebou vyhlášen prvním Městem pro byznys v Jihočeském kraji.“ V několika málo posledních letech si takovouto potěšitelnou informaci nepřečteme.

Umístění města Jindřichův Hradec ve srovnávací výzkumu „Město pro byznys“ v letech 2013 až 2021

RokCelkové pořadíPodnikatelské prostředíPřístup veřejné správy
2013528
2014354
2015152
20161141
20172121
20182121
20193121
2020889
2021141412

Karel Přibyl

Starostou Jindřichova Hradce byl Stanislav Mrvka (69) deset let a Hradečákům je i proto
velmi dobře znám. On stejně tak může konstatovat, že zná Jindřichův Hradec, ví, co se ve
městě děje, co by se tu dít mělo či nemělo, i to, co obyvatele a návštěvníky města pálí. Post
prvního muže města opustil za poměrně dramatických okolností v létě 2020 coby čelní člen
mladého politického uskupení Změna 2020, do něhož toho roku přestoupil od sociálních
demokratů, jež předtím leta úspěšně reprezentoval. Od tehdejší koaliční výměny je městským
opozičním zastupitelem. Nyní dle vlastních slov usoudil, že uzrál čas k tomu, aby vyslyšel
hlas lidu, zapojil se do volebního klání a do vrcholné lokální politiky se v případě úspěchu
vrátil. Říká: „Z našeho zastupitelského klubu nezávislých vzešlo volební uskupení Nezávislí
pro Hradec, které je zformováno z energických lidí v zásadě stejného smýšlení a u letošních
komunálních voleb chybět nehodlá.“


Do zářijových voleb jdete v barvách uskupení Nezávislí pro Hradec. Volebním lídrem
jste vy?

S. Mrvka: Ano. Ale na naší kandidátní listině bude víc lidí, Hradečákům dobře známých. Jsou
to lidé, kteří chtějí pro město něco udělat, a jimž není jedno, jak se zde žije.


Je pravda, že při komunálních volbách v obcích a menších městech voliči zhusta nesází
na politické strany a uskupení, nýbrž na jim známé tváře. Věříte, že tento fakt bude ve
volbách vaší výhodou?

S. Mrvka: Tento fakt je výhodou pro všechny účastníky voleb a naše uskupení jistě nebude
výjimkou. Věřím, že naše kandidátka, co se osobností týče, bude silná dost.


Proč do toho vlastně jdete? Nemáte politiky dost?
S. Mrvka: Víte, já z lokální politiky nikdy neodešel. Pořád jsem zastupitel města, jsem členem
předsednictva Svazu měst a obcí, pracuji v místní akční skupině… Díky tomu všemu jsem
zůstal v obraze a to, jak se má komunální politika dělat, jsem nezapomněl. Spousta lidí mě
navíc oslovuje s tím, že bych měl Hradci ještě něco dát. Hlavním důvodem je pro mě ovšem
to, že zjevně došlo k přibrzdění rozvoje města, z čehož jsem velmi smutný. Stávající koalice,
která se ujala vlády po mém odchodu z radnice, toho bohužel moc nevymyslela. Například co
se týče investičních akcí, provádí se de facto pouze ty, jež připravila koalice naše, ale akce
nové připraveny nejsou. Takovou stagnaci si Hradec nezaslouží. Zaslouží si posun vpřed. Plně
přitom chápu, že současná situace je složitá. Stoupající ceny energií a otřesná inflace nikomu
činnost neusnadní. Nekonání tím nicméně omluvit nelze.


Co se vám jeví jako zásadní nedostatek?
S. Mrvka: Například to, že město v posledních dvou letech nepostavilo ani jeden byt. A po
této stránce je třeba o lidi se postarat. Možnosti přitom Hradec má, jen zatím nebyly využity.
Na pováženou je i fakt, že k bytové výstavbě není připravena ani projektová dokumentace.
V této oblasti nabral Hradec dvouleté zpoždění. Zbytečně. Kdyby nové vedení města ihned
navázalo tam, kde jsme skončili my, byla by dnes situace úplně jiná a spousta bytů už mohla
stát. Minimálně dvacet jich mohlo být v domě v Nežárecké ulici, který město ještě pod mým
vedením odkoupilo od řekněme kontroverzního podnikatele z Kladna, a k bytové výstavbě
jsme měli připravenu i budovu bývalých Dukelských kasáren naproti autoškole u sídliště
Hvězdárna. Vhodných objektů jsme měli vytipováno víc.

Zmínil jste odkup domu v Nežárecké. Přichází v úvahu i odkup pozemku podnikatele
Karla Franka na sídlišti U Nádraží? Místní obyvatelé mají z jeho záměrů také obavy.
S. Mrvka: Ano. Na dubnovém zasedání zastupitelstva jsem zastupitele seznámil s tím, že jsme
s kolegou Komínkem vyjednali souhlas s prodejem. Teď už je jen na vedení města, aby
záležitost dotáhlo do konce. Jsme sice v opozici, ale s rukama v kapsách jsme nečinně sedět
nezůstali. Nový obchodní dům, kruhový objezd u Hvězdárny a výstavba nového obchodního
centra jsou akce, jež by se bez aktivního přístupu bývalého místostarosty Komínka jen těžko
realizovaly.


Co výstavba rodinných domů?
S. Mrvka: Do stavby rodinného domu se dnes pustí jen lidé, co na takovou akci mají dostatek
financí. Město by pro takové stavitele mělo pouze připravit stavební parcely a tyto jim prodat.
Je zde i prostor pro činnost developerů, kteří mají jiné možnosti. Staví rychleji, ale také budou
mít snahu vložené prostředky získat co nejdříve zpět. A zde je úkolem města činnost jim
nekomplikovat, nýbrž jim ji usnadnit. Samotné město by mělo stavět především byty nájemní,
ať už formou družstevního bydlení nebo přímého nájmu. Vhodných lokalit pro samostatnou
výstavbu se nabízí několik a zasíťovaných stavebních parcel by na nich mohlo vzniknout
zhruba padesát. Současná koalice sice nechala zpracovat příslušné studie, ale projekt není
hotov ani jeden. Zdůrazňuji však, že hlavním úkolem města bude postarat se o lidi, kteří na
samostatnou výstavbu peníze nemají a někde bydlet potřebují. A řeč už není pouze o lidech
s nízkými příjmy. Kvůli obří inflaci už se bohužel bavíme i o třídě střední.


Kdy by první byty mohly být k dispozici?
S. Mrvka: Předpokládám, že se něco začne dít až po volbách. Projektová příprava zabere půl
až tři čtvrtě roku, takže stavět by se mohlo začít ve druhé polovině roku 2023. Zmíněné dva
roky nečinnosti jsou tristní. Během následujícího volebního období by tu nicméně odhadem
třicet až čtyřicet bytů klidně vzniknout mohlo.


Volební program už máte sestaven?
S. Mrvka: V podstatě ano, ale menší úpravy ho během tohoto měsíce ještě čekají. Koncem
června jej vyvěsíme na našich webových stránkách a počítáme s tím, že ho zveřejníme i
v letním dvojčísle měsíčníku Žurnál. Náš program je srozumitelný, konstruktivní a občané
z něj snadno zjistí, kde a jak jim naše uskupení chce a může pomoci k lepšímu životu. Není
naším cílem slíbit všechno všem. Chceme se zaměřit na ty nejpodstatnější problémy, které nás
jistě čekají. Snížení závislosti na energetických zdrojích, služby, výše poplatků, infrastruktura
a řada věcí v dalších oblastech, jež lidem nadcházející složitou dobu pomohou přečkat. Naším
krédem je prací proti slibům. Že pracovat umíme, už jsme v minulosti jistě prokázali.
(fanny)

© 2024 www.nezavisliprohradec.cz
Informace o zpracování osobních údajů