Nezávislí pro Hradec - logo

31.9.2022 proběhlo poslední zasedání zastupitelstva tohoto volebního období.. Nechci hodnotit jeho průběh, ani rozebírat jednotlivé body. Chtěl bych si položit otázku, jaký toto zastupitelstvo zanechalo v lidech celkový dojem a jak jim utkví v paměti. V takovéto oblasti bych si nedovolil pronášet jen sám za se nějaké kategorické soudy a tak jsem oslovil asi 20 náhodně vybraných obyvatel v centru města. Ptal jsem se na poslední dva a půl roku, kdy město řídila současná koalice. Většina oslovených ani nedokázala vyjmenovat úplné složení vedení města a složení Rady už ani náhodou.

Co se týká odpovědí na oblast rozvoje města v investicích, tak podle většiny odpovědí byly plněny z 90 % akce, které připravilo minulé vedení města. Příprava nových investic téměř úplně spočívala ve zpracování studií, bez následných projektů. To bude asi největší oříšek pro nové vedení města, neboť nebude mít v ruce rozvojové projekty. Minimálně rok se tím zdrží další aktivity.

Co se týká hospodaření, tak plánované finanční prostředky nebyly vyčerpány hlavně proto, že nebyly realizovány plánované akce. Abych byl poctivý, tak musím uznat, že jeden rok to hodně zkomplikoval Covid, ale v investicích minimálně.

Dále se objevoval názor, že podle zásady, když nic neděláš, tak nic nezkazíš a jsi pochválen. Takto proběhla většina hodnocené doby. Podle výsledků miniankety, tato  druhá část volebního období ve vzpomínkách obyvatel tedy asi nezůstane.

Přesto bych chtěl poděkovat všem zastupitelům, že se rozhodli vzít na sebe mnohdy nelehkou odpovědnost. Poděkování patří i těm, kteří za celé volební období ani jednou k projednávané tématice nevystoupili a svou účast projevovali jen hlasováním.

Co nejvíce pomůže životnímu prostředí?

Životní prostředí je jedna z oblastí, které mají téměř všechny strany a hnutí kandidující v komunálních volbách jako mantru, kterou se zaštiťují. Ten zasází stovku stromů, ten kytičky, ale nikomu se moc nechce řešit problematiku kanalizace v místních částech. Je to nepopulární, protože to není vidět a spolkne to velké množství finančních prostředků.

My jsme naopak přesvědčení, že to je naprosto zásadní záležitost a že vybudování kanalizace životní prostředí ovlivňuje nejen v Jindřichově Hradci, ale i části Jihočeského kraje. I když je to nepopulární, tak jsme v minulosti splnili svoje sliby v Radouňce, Buku a Děbolíně. Začali jsme připravovat Políkno a Horní Žďár. Ani na Matnou nemíníme zapomenout. Bohužel za poslední dobu příprava mnoho nepokročila. To chceme napravit. Nebojíme se takového úkolu. Máme s tím dostatečné zkušenosti a odvahu, poprat se i s nepopulárními kroky, pokud jsou ve prospěch nás všech.

Budeme děti ve školách učit ve svetru?

Komunitní energetika

Při rychle zvyšujících se cenách energií nastávají problémy nejen pro obyvatele, ale i pro města a obce. Financování veřejných budov v majetku města, provozů a zařízení může být pro rozpočet města velkým problémem a nedovedu si představit, že budeme ve školách a školkách snižovat teplotu vytápění a učit děti v kabátech a ve svetru.

Vím, že města moc možností situaci zásadně ovlivnit nemají, ale je nutné využít alespoň  to málo, co je k dispozici. Ministerstva připravují programy, kde bude velmi silně podporována problematika komunitní energetiky. Ale tak jako vždy jsou zdroje limitované a ten kdo zaspí, nebude mít nic. Prvním krokem je vytvoření energetického managementu, kde jsou dotace až 90% platu a na další kroky se urychleně připravují programy a finance. První vlna žádostí je do konce měsíce srpna a bohužel město Jindřichův Hradec zatím patří mezi ty, co spí.

I když tento bod nemáme jako samostatnou položku v programu, tak připravuje soubor opatření, abychom neměli tzv. uhelné prázdniny, která ti starší pamatují ze šedesátých let. Je třeba věci začít řešit a my víme jak na to.

© 2024 www.nezavisliprohradec.cz
Informace o zpracování osobních údajů